Welcome to our web site!

A Message From the Owner

Nom Yis Xyooj
Hello! I want to thank all the fans for supporting the Suab Hmoob Yaj Sab™ entertainment company and for listening to our music. I am committed to bringing you the best Hmong music and entertainment.

Over the years many of our fans have requested that we upload the full length of our songs to YouTube. I am happy to say that we are in the process of updating our YouTube libary to include the full songs!

You can enjoy our music anytime via our website. See and listen to our complete catalog of music.

I hope that you enjoy what we offer, and that you will continue to support us.

- Nom Yis Xyooj

SOB LUS ZEEG #2 KEV SIB TW TXOJ NKAUJ: VIM HMOOV TSIS SAWMNyob zoo rau ib tsoom tub ntxhais hu nkauj txhua leej txhua tus thiab ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv cov ua caum kuv SUAB HMOOB YAJ SAB channel especially ua tsaug nej cov tuaj koom rau kuv txoj nkauj (VIM HMOOV TSIS SAWM). Ntawm no kuv yog tij laug Nom Yis zeeg lus #2. Zoo siab thiab thov nej txhua leej txhua tus tsuas muaj tau txais txoj koob hmoov zoo rau nej txoj kev sib tw zaum no thiab HAPPY VALENTINE rau nej txhua tus lub 2/14/2021 no.

Txoj cai:

1. Thov peb txhua leej txhua tus koom tes rau txoj kev ncaj ncees xws li koj muaj cai kom koj cov phooj ywg SHARES, LIKE, thiab SUBSCRIBES kom ntau li ntau tau vim tias peb txoj kev YEEJ thiab SWB no yog VIEW.

2. Kev tsis ncaj ncees yog leej twg mus them nyiaj es rub LIKE thiab VIEW kom nej cov VIEW nce ntau xwb peb txhom tau tus ntawd yuav POOB mus. Vim tias leej twg ua li no yuav tsis ncaj ncees rau lwm tus neeg thiab YOUTUBE YUAV TSIS TXAUS SIAB RAU KUV TUS TSWV TSHOOJ (channel) YouTube no thiab tseem yuav raug KAW.

3. THAUM KAWG NO THOV SAWV DAWS SAIB SEB YOG KOJ TWB TAU XA KOJ DAIM VIDEO TUAJ RAU PEB LAWM TIAM SIS HNUB NO TSIS MUAJ NPE RAU HAUV QHOV KEV SIB TW NO THOV SAU NTAWV RAU PEB PAUB SAI LI SAI TAU.
UA TSAUG

suabhmoobyajsab

Album: Vim Hmoov Tsis Sawm

Released in 2021
Vim Hmoov Tsis Sawm
Play album

Buy
#SongArtist
1 Vim Hmoov Tsis Sawm Nraug Suav Muas
2 Ncav Tsis Cuag Kab Lia Lauj
3 Hlub Rov Rau Nruab Siab Tsim Lauj
To purchase our albums on DVD or CD, get in touch with us.
To purchase downloadable music, please select one of our partner stores to the right of each album. If you are on a mobile device the purchase links will be below each album.

See all of our albums.

Check Us Out on YouTube

Click on our logo inside the box to preview all of our videos on YouTube. You can also subscribe by clicking the YouTube button.
Video: Niam Lub Zog   Artist: Dej Ntshiab Si

Register With Us

Register with us to keep up to date on the world of the Suab Hmoob Yaj Sab™ entertainment company. We will send you information about events, promotions, album releases, and much more.
Register Now

News

September 24, 2020

We have just released the first song, 1 Xyoo 6 Hli, from our new album of the same name. More to come!

September 10, 2020

We have started to update our YouTube library to include the full versions of our songs.

June 15, 2014

We have just released our new album, Pab Tub Nruab Ntug. You can purchase it from us by getting in touch with us. Please see our About Us page for our contact information.

October 12, 2013

We have partnered with several digital music stores to allow you to buy our music online! You may purchase the digital versions of our music by using the "buy" links next to each album on our Albums page.

September 16, 2013

Our album Ntuj Tshiab Tsis Muaj Koj is available for purchase! Please see our About Us page for our contact information.

August 31, 2013

We will be releasing our next album, Ntuj Tshiab Tsis Muaj Koj, sometime this fall. In the mean time check out the preview videos on You Tube!

May 27, 2013

We have a new album out! The album is called Wb Yog Hmoob, and is sung by Suab Muas Lauj and Kab Qwj Kwm. This album is available for purchase immediately!

October 20, 2012

Our new album, Zoo Siab Tiam No, will be available for purchase on October 24th. Please see our About Us page for our contact information. Order yours today!

August 15, 2012

Watch this space. Sometime this fall, we will be releasing our second album of the year! The album is called Zoo Siab Tiam No, and is sung by Suab Yaj Sab and Dej Ntshiab Si.

June 23, 2012

The Suab Hmoob Yaj Sab™ entertainment company will soon be releasing a new album called Wb Zaj Dab Neeg.

Order yours today by getting in touch with us.
You can preview the album on YouTube.

June 16, 2012

The Suab Hmoob Yaj Sab™ entertainment company has launched a website! Get the latest news and events about us at www.suabhmoobyajsab.com.